TIN NHẮN CÁ NHÂNLỊCH CÔNG TÁCKHO LƯU TRỮTÀI KHOẢNQUẢN TRỊTIỆN ÍCHTHÔNG BÁO
NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRỰC TUYẾN

Lãnh đạo Liên đoàn LĐ

Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
Nông Minh Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnhVăn phòng - Tài chính

Hoàng Lê Tâm - Chánh Văn phòng
Vũ Thị Dung - Phó Chánh Văn phòng
Trần Thiên Hương - Chuyên viên
Văn thư - Văn thư Văn phòng
Nguyễn Thị Phương Hoa - Chuyên viên
Nguyễn Văn Quang - Trưởng Phòng
Phạm Phương Thảo - Chuyên viên
Trần Thị Hiền - Chuyên viênBan Tuyên giáo - Nữ công

Phùng Văn Tài - Trưởng Phòng
Phạm Thị Mai Lan - Phó Trưởng Phòng
Hoàng Hải Yến - Chuyên viên
Phạm Thị Ngọc Phượng - Chuyên viênBan Tổ chức - Kiểm tra

Đinh Mạnh Hùng - Trưởng Phòng
Lê Đình Tri - Phó Trưởng Phòng
Mai Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Phòng
Hà Thị Kim Linh - Chuyên viênBan Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động

Trần Thanh Hải - Trưởng Phòng
Triệu Thị Kim Dung - Phó Trưởng Phòng
Lê Thuỳ Linh - Chuyên viên
Trịnh Tùng Hương - Phó Trưởng Phòng
Bàn Thị Kim - Chuyên viênĐã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Nguyễn Thị Phương Thu - Chuyên viên
Chu Văn Cơ - Phó Trưởng Phòng
Bế Thị Dung - Chuyên viên
Phạm Văn Lăng - Chuyên viên
Hà Thị Quý - Phó Trưởng Phòng
Phạm Hồng Phong - Chuyên viên
admin - Chuyên viên
Đỗ Hồng Vân - Chuyên viên